Металобрухт

Металобрухт, Audit-it.ru

06.08.2015

Металобрухт
Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів ЗАТ «BKR-Інтерком-Аудит»

Розглядаючи особливості металургійного виробництва, звичайно ж, варто зупинитися на такій темі, як металобрухт. Металургійні організації можуть набувати брухт чорних і кольорових металів з метою його подальшої переробки. Причому вони можуть здійснювати такі операції самостійно, купуючи металобрухт у фізичних чи юридичних осіб, або купувати його в спеціалізованих організацій, що не мають до виробництва чорних і кольорових металів безпосереднього відношення.

Поняття брухту чорних і кольорових металів дано у Федеральному законі від 24 червня 1998 року №89-ФЗ «Про відходи виробництва і споживання». Відповідно до статті 1 зазначеного закону:

«лом і відходи кольорових і (або) чорних металів — що прийшли в непридатність або втратили свої споживчі властивості вироби з кольорових і (або) чорних металів та їх сплавів, відходи, що утворилися у процесі виробництва виробів з кольорових і (або) чорних металів та їх сплавів, а також невиправний брак, який виник у процесі виробництва зазначених виробів».

Таким чином, законодавством металобрухт віднесено саме до відходів виробництва і споживання. На цей факт ми відразу хочемо звернути увагу читача, так як це інформація в подальшому буде необхідна для розуміння порядку оподаткування операцій, пов’язаних з металобрухтом.

Здійснюючи операції з металобрухтом, суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний дотримуватися спеціальні правила його обігу, встановлені Урядом Російської Федерації. У частині брухту чорних металів, такі правила встановлені Постановою Уряду Російської Федерації від 11 травня 2001 року №369 «Про затвердження правил поводження з брухтом та відходами чорних металів і їх відчуження». А в частині брухту кольорових металів – Постановою Уряду Російської Федерації від 11 травня 2001 року №370 «Про затвердження правил поводження з брухтом та відходами кольорових металів і їх відчуження».

Крім того, основними нормативними документами для суб’єктів підприємницької діяльності, зайнятих у цій сфері бізнесу, будуть:

Цивільний кодекс Російської Федерації;

Федеральний закон від 24 червня 1998 року №89-ФЗ «Про відходи виробництва та споживання»;

Федеральний закон від 8 серпня 2001 року №128-ФЗ «ПРО ліцензування окремих видів діяльності» та інші.

Розглядаючи діяльність організацій металургії, ми вже відзначали, що у відповідності з положеннями статті 17 Федерального закону від 8 серпня 2001 року №128-ФЗ «ПРО ліцензування окремих видів діяльності» діяльність, пов’язана із заготівлею, переробкою і реалізацією брухту чорних і кольорових металів, підлягає ліцензуванню.

Про те, що слід розуміти під такою діяльністю, сказано в Постановах Уряду Російської Федерації:

· від 23 липня 2002 року №553 «Про затвердження положення про ліцензування заготівлі, переробки і реалізації лому чорних металів» (далі – Постанова №553);

· від 23 липня 2002 року №552 «Про затвердження положення про ліцензування заготівлі, переробки та реалізації брухту кольорових металів» (далі — Постанова від 23 липня 2002 року №552).

Згідно з пунктом 1 Постанови №553:

«Заготівля, переробка та реалізація брухту чорних металів включають в себе збір, скупку (закупівлю) брухту чорних металів у фізичних та юридичних осіб, сортування, зберігання, відбір, витяг, подрібнення, різання, оброблення, пресування, брикетування, переплав, а також продаж або передачу брухту чорних металів на оплатній або безоплатній основі».

Аналогічне визначення діяльності, пов’язаної із заготівлею, переробкою і реалізацією брухту кольорових металів міститься і в Постанові від 23 липня 2002 року №552.

Таким чином, якщо суб’єкт господарської діяльності, чи це металургійне підприємство або спеціалізована організація, що здійснює зазначені дії з металобрухтом, то природно, що він зобов’язаний отримати відповідну ліцензію. Причому, якщо суб’єкт одночасно здійснює заготівлю, переробку і реалізацію та чорних і кольорових металів, то йому доведеться отримати дві ліцензії. Порядок ліцензування та вимоги до суб’єкту господарської діяльності, який претендує на отримання спеціального дозволу, встановлений вищевказаними постановами Уряду Російської Федерації, а саме: Постановою від 23 липня 2002 року №552 та Постановою №553.

Організація бухгалтерського і податкового обліку в організації, що здійснює операції з металобрухтом, буде залежати від того, які цілі переслідує даний суб’єкт. Якщо він здійснює заготівлю брухту чорних і кольорових металів з метою його використання як вторинної сировини, що використовується для виробництва своєї продукції, то в цьому випадку металобрухт буде виступати в якості матеріалів. Ця схема використовується підприємствами металургії.

Розглянемо приклад.

Виробнича організація ТОВ «Металург» купує у фізичної особи брухт чорних металів в кількості 50 кг за ціною 27 рублів за 1 кг і використовує його для виробництва готової продукції.

Облік металобрухту, прийнятого в населення ведеться відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5/01, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 9 червня 2001 року №44н «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5/01» (далі ПБУ 5/01).

відповідно із зазначеним документом (ПБУ 5/01) металобрухт приймається до обліку за фактичною собівартістю, яка в даному випадку буде складатися з суми, виплаченої фізичній особі.

У відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку облік металобрухту, використовуваного в якості матеріалу, буде вестися на рахунку 10 «Матеріали».

У бухгалтерському обліку ТОВ «Металург» ця операція буде відображена наступним чином:

Кореспонденція рахунків

Короткий опис статті: металобрухт Матеріали підготовлені групою консультантів-методологів ЗАТ «BKR-Інтерком-Аудит» Розглядаючи особливості металургійного виробництва, звичайно ж, варто зупинитися на такій темі, як металобрухт. Металургійні…

Джерело: Металобрухт — Audit-it.uk

Також ви можете прочитати