Без рубрики, Різне

Облік металобрухту з точки зору бухгалтера та еколога

03.04.2017

Облік металобрухту з точки зору бухгалтера та еколога
Рубрика «Поводження з відходами »
Л. В. Пиянзина, головний бухгалтер ТДВ Revera Consulting Group Р. А. Верменков, еколог

відповідно До п. 5 Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання та реалізації чорних і кольорових металів, їх брухту і відходів (далі — Інструкція) брухтом та відходами чорних і кольорових металів зізнаються, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність обладнання, вузли та агрегати, вироби з чорних та кольорових металів, відходи виробництва виробів з чорних і кольорових металів, а також невиправний брак, який виникає в процесі їх виробництва.

Крім того, визначено термін «ділові відходи чорних і кольорових металів» відходи прокату чорних і кольорових металів, які можуть бути використані суб’єктом підприємницької діяльності для власних виробничих і господарських потреб без переплаву.

Відходи чорних і кольорових металів, що утворюються в процесі економічної діяльності юридичних осіб і індивідуальних підприємців, є відходами виробництва .

Для класифікації брухту та відходів чорних і кольорових металів у класифікаторі відходів, що утворюються в Республіці Білорусь, є група II «Відходи металів та їх сплавів» блоку III «Відходи мінерального походження», розбиті по підгрупах:

А. Лом і відходи чорних металів.

Б. Брухт і відходи кольорових металів.

Ст. Відходи складного комбінованого складу у вигляді виробів, обладнання і пристроїв.

Р. Металеві шлами.

При класифікації брухту та відходів чорних і кольорових металів слід враховувати тип і вид металу, його стан (шматки, стружка, пил тощо), ступінь забруднення.

Якщо утворюються брухт і відходи чорних і кольорових металів мають високу ступінь забруднення (наприклад, металева тара, забруднена ЛКМ), в цьому випадку необхідно з’ясувати, чи придатні дані відходи для передачі на використання.

При відсутності організацій, включених до реєстру об’єктів по використанню відходів, які приймають зазначені відходи на використання, або при наявності таких організацій, надали листа про відмову у прийнятті зазначених відходів, власник відходів має право оформити дозвіл на поховання.

При прийманні металобрухту організації заготівельним організаціям Білоруського державного об’єднання по заготівлі, переробки і поставки брухту та відходів чорних і кольорових металів (далі — ГО «Белвтормет») керуються документами:

  • СТБ 2026-2010 «Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови» — стандарт поширюється на вторинні чорні метали, призначені для використання в якості металевої шихти при виплавці сталі та чавуну, при виготовленні сталевих і чавунних виливків і виробництві феросплавів, а також для переробки з метою наступного використання їх у плавильних агрегатах;
  • ГОСТ 1639-78 «Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови» — стандарт поширюється на брухт і відходи кольорових металів і сплавів, які призначені для виробництва кольорових металів та їх сплавів та інших видів продукції.

ці стандарти встановлюють класифікацію за найменуванням металів за фізичними ознаками (клас), по хімічному складу (група, марка сплавів, категорія), за показниками якості (сорт, вид, група). Також стандартом встановлені характеристики брухту та відходів чорних і кольорових металів і технічні вимоги до здачі та приймання даних відходів.

Для цілей бухгалтерського обліку класифікація відходів має інший вигляд. Так, джерелами надходження брухту та відходів чорних і кольорових металів в організації можуть бути:

● списання майна організації (основні засоби, незавершене будівництво, предмети у складі засобів в обороті);

● повернення матеріалів при ремонті, реконструкції, модернізації та реставрації об’єктів основних засобів;

● відходи виробництва (основне виробництво, допоміжне виробництво);

● шлюб у виробництві;

● від невстановленого джерела (в результаті проведеної інвентаризації за ініціативою організації або за ініціативою контролюючих (наглядових) органів).

Згідно п. 3 ст. 2 Закону Республіки Білорусь від 20 липня 2007 року № 271-З «Про поводження з відходами» (далі — Закон про поводження з відходами) відносини, що виникають у процесі поводження з брухтом та відходами чорних і кольорових металів, регулюються цим Законом та іншими актами законодавства про поводження з відходами, якщо інше не передбачено законодавством про промисловості та іншим спеціальним законодавством.

Даний матеріал публікується частково. Повністю матеріал можна прочитати в журналі «Екологія на підприємстві» № 3 (33), березень 2014 р. Відтворення можливе лише з письмового дозволу правовласника .

Короткий опис статті: види металобрухту Деякі питання обігу, а також облік брухту та відходів чорних і кольорових металів регулюються природоохоронним законодавством та законодавством про бухгалтерський облік. У статті розглянемо це питання з двох позицій.

Джерело: Облік металобрухту з точки зору бухгалтера та еколога

Також ви можете прочитати