Без рубрики, Різне

Тести з хімії. 9 клас. Загальні властивості металів. Боровських Т. А.

03.04.2017

Тести по хімії. 9 клас. Загальні властивості металів. Боровських Т. А.

Тести з хімії. 9 клас. Загальні властивості металів. Боровських Т. А.

Передмова. 5

Загальні властивості металів 7

Тести поточного контролю 7

Тест № 1. Положення металів у Періодичній системі хімічних елементів Менделєєва Д. І..

Металева зв’язок. Фізичні властивості металів.

Знаходження в природі. Загальні способи добування металів 7

Тест № 2. Хімічні властивості металів. Ряд напруг металів 13

Тест N° 3. Лужні метали. Знаходження в природі. Фізичні і хімічні властивості. Застосування 18

Тест № 4. Лужноземельні метали. Знаходження в природі. Кальцій і його сполуки.

Твердість води та способи її усунення 24

Тест N°. 5. Алюміній. Знаходження в природі. Властивості алюмінію. Амфотерність оксиду та гідроксиду алюмінію 30

Тест № 6. Залізо. Знаходження в природі. Властивості заліза та його сполук (II) і (III) 36

Тести підсумкового (тематичного) контролю 42

Тест № 1. Контрольна робота по темі «Загальні властивості металів» 42

Початкові уявлення про органічних речовинах 52

Тест N°. 7. Початкові відомості про будову органічних речовин. Основні положення теорії будови органічних сполук A. M. Бутлерова.

Ізомерія, класифікація органічних сполук 52

Вуглеводні 59

Тест № 8. Граничні вуглеводні. Метан. Етан. Ненасичені вуглеводні. Етилен. Ацетилен.

Диеновые вуглеводні. Поняття про циклічних вуглеводнів. Природні джерела

вуглеводнів. Нафта. Природний газ 59

Спирти 65

Тест № 9. Одноатомні спирти. Метанол. Етанол. Багатоатомні спирти. Етиленгліколь. Гліцерин 65

Карбонові кислоти. Жири 71

Тест № 10. Мурашина і оцтова кислоти. Вищі карбонові кислоти. Стеаринова кислота. Жири. Біологічна роль жирів 71

Вуглеводи 77

Тест № 11. Глюкоза. Сахароза. Крохмаль і целюлоза. Знаходження в природі. Застосування. Білки. Роль білків у харчуванні. Високомолекулярні речовини. Застосування 77

Тести підсумкового (тематичного) контролю 83

Тест № 2. Контрольна робота з органічної хімії 83

Відповіді 92

За останній час найбільш актуальною стає така форма перевірки знань, як тести. Крім того, в загальноосвітні заклади вводиться Єдиний державний іспит за курс середньої школи і державна підсумкова атестація (у новій формі) випускників IX класів, завдання яких в основному складаються з тестів.

У даному посібнику пропонуються тестові завдання для поточного та підсумкового контролю (контрольні роботи). Зміст тестів відповідає двом темам підручника Р. Е. Рудзитиса і Ф. Р. Фельдмана «Хімія. 9 клас»: «Загальні властивості металів», «Початкові уявлення про органічні речовини».

Пропонується три варіанти тематичних і контрольних тестів з 9 і 13 питань відповідно. Тематичні тести розраховані на 15-20 хв, контрольні — на урок — дві (на розсуд вчителя).

Тести складені у форматі державної підсумкової атестації (у новій формі) і Єдиного державного іспиту. Вони складаються з: питань з одиничним вибором відповіді (частина А — базовий рівень), питань з множинним вибором, на встановлення відповідності, питань, що потребують відкритого відповіді, завдань на складання рівнянь хімічних реакцій, розрахункових завдань (частини Б і З — підвищений рівень).

При виконанні завдань частини А потрібно поставити галочку напроти номера правильної відповіді на поле сторінки. При виконанні завдань частини Б і потрібно записати відповідь у тексті або на полях у запропонованій формі. Таким чином, книга являє собою по суті тематичну робочу зошит з хімії.

Частина А оцінюється 1 балом, частина Б — 2 балами, частина З — 3 балами. Щоб отримати оцінку «3» треба набрати 50% від загальної суми балів, «4» — 80%, «5» — від 90%.

Тести можуть бути використані як для передніх, так і індивідуального опитування, а також домашніх робіт і самопідготовки.

У кінці книги наведено відповіді до завдань з усіх тем.

Про те, як читати книги у форматах pdf. djvu — див. розділ » Програми; архіватори; формати pdf, djvu та ін. «

Короткий опис статті: метал Скачати: Тести з хімії. 9 клас. Загальні властивості металів. Боровських Т. А. (pdf)

Джерело: Тести по хімії. 9 клас. Загальні властивості металів. Боровських Т. А.

Також ви можете прочитати